Home

Poskytuje kompletní služby právního a finanční poradenství.

Poskytovaná služba je odborného charakteru, jejímž cílem je individuálně pomáhat a poskytovat klientům za minimální náklady právní a finanční poradenské služby.

A) Specializujeme se na právní a finanční poradenství v oblasti:

  1. Nový Občanský zákoník
  2. Nový zákon o Obchodních korporacích
  3. Postup při založení firmy
  4. Pracovní právní vztahy

Můžete se na nás obrátit i v otázkách, které souvisí s pobyty, např.:

  • rodinné vztahy (určování otcovství, sňatky, rozvod manželství, výživné);
  • zaměstnání (povolení k zaměstnání, nevyplácení mzdy, pracovní smlouvy);
  • podnikání (ohlášení živnostenského podnikání, účast v obchodních společnostech);
  • občansko-právní vztahy (nájemní smlouvy k bytu, dluhy a pohledávky).

Jestliže chcete využít služby našeho právního poradenství, objednejte se předem na konzultaci na  info@ppfp.info a dojednejte si schůzku.

Z důvodů omezené časové kapacity nejsme schopni poskytovat poradenství bez předchozího objednání. Při objednání uveďte své jméno, spojení a otázku, kterou byste si přáli řešit. Na schůzce se jednodušší případy řeší ihned poskytnutím pomoci formou informace nebo vzoru písemného podání. Ve složitějších případech je analýza případu a další postup sdělena klientovi na další předem domluvené schůzce.

B) Ekonomické poradenství, včetně odborných analýz a doporučení !

C) SW služby, aplikace na míru zákazníka !

D) Správa budov